All ads from Abdu Abdu Duwale

MUna sayar da Goro mai sayan ɗaya ko sari suna ko biki ko masu tafiya Saudiyya da Sudan a farashi dai dai da zamani ga rahusa
Food & Beverages

MUna sayar da Goro mai sayan ɗaya ko sari suna ko biki ko masu tafiya Saudiyya da Sudan a farashi dai dai da zamani ga rahusa

Popular
  • 6 months ago
  • Abdu Abdu Duwale
  • Kano

Muna maraba da masu saya akwai rahusa sosai Muna nan a kan titin Maiduguri Road kasuwar ƴan Goro ta Mariri

Sale
9,000 15,000